Horse Medicine -sessiot

Hevosten hoitava voima oppaana sisimpäämme

Hevosten energialla on rauhoittava, hoitava ja harmonisoiva vaikutus. Heart Math -Instituutti on myös tutkimuksissaan todennut hevosten laajan sydänenergiakentän vaikuttavan myönteisesti meihin ihmisiin. Kun aloin reilu kymmenen vuotta sitten tekemään omaa uniikkia tutkimusmatkaani hevosten energian moninaisten vaikutusten äärelle mm. hevosavusteisten meditaatioiden ja hoitavien sessioiden tuella havaitsin, kuinka moni stressaantunut, kuormittunut ihminen yllättyi siitä kuinka pystyi luomaan yhteyden tunteisiinsa ja sisimpäänsä. Hevonen ei yrittänyt parantaa, muuttaa tai korjata mitään. Hevonen vain oli. Puhtaasti läsnä.

Sain viestejä, kuinka hevosten energia oli vaikuttanut positiivisesti henkisen ja emotionaalisen puolen lisäksi fyysiseen puoleen. Useampi kertoi kipujen poistumisesta/vähenemisestä, kehon asentomuutoksista, oireiden loppumisesta, elämänilon palautumisesta, tunne- ja kehoyhteyden vahvistumisesta, myönteisistä muutoksista mielialaan ym. Palautteissa toistui usein lause: “en ole päässyt näin syvään yhteyteen itseni ja tunteitteni kanssa varmaan koskaan aiemmin.” Monilla hetki hevosten energian äärellä oli vaikuttanut myös luovuuteen sekä intuitioon avaavasti. Ja nämä henkilöt eivät edes koskettaneet hevosta. Etäisyyttä saattoi olla reippaasti useampi metri.

Kaikki on energiaa

Kiinnostuin siitä mitä valtavaa viisautta hevosissa piileekään mistä emme vielä edes ole tietoisia, ja aloin tehdä vuonna 2012 intuitiiviseksi energiahoitajaksi valmistuttuani hoitoja tutkivalla työotteella yhdessä hevosteni kanssa myös etänä, jotta voisin ymmärtää lisää. Mielenkiintoista oli, että hevosten hoitava energia välittyi yhtä lailla etänä (mikä toki vahvisti jo tietämääni: kaikki on energiaa). Palautteet olivat hyvin samankaltaisia kuin mitä paikan päällä tapahtuneissa hoitavissa kohtaamisissa. Sain lisävahvistusta pohdinnoilleni: Hevosen hoitava energia ja kyky tukea meitä ihmisyytemme matkalla on kerrassaan huikea. Tämä oivallus toimi myös katalysaattorina esikoiskirjalleni Hevonen oppaana ihmisyyteen – matka sydämen viisauden äärelle. Teemasta syntyi myös viestikortit, joiden pohjana toimii intuitiivinen kuvataiteeni. Kymmenen vuoden kokemuksellisen työni perustana toimii Intuitiivinen hevoskuuntelu. Sen pohjalta olen luonut hoitavaa menetelmää, joka kulkee nimellä Horse Medicine.

Mitä Horse Medicine -sessioissa tapahtuu?

Voit tulla sessioon paikan päälle Espooseen tai voimme tehdä session etänä.

Paikan päällä tapahtuvassa sessiossa aloitamme ensin alkukeskustelulla, jossa kartoitamme hieman omaa vaihettasi. Tämän jälkeen saat rauhassa avautua kuuntelemaan sisintäsi hevosten hoitavan energian äärellä. Olemme osin sisällä ja osin ulkona, riippuen myös säästä. Lopuksi käymme vielä läpi mitä sessiossa tapahtui, mitä siinä nousi esiin ym. Käsittelemme myös kysymyksiä, joita sinulla mahdollisesti heräsi. Sessiossa saatan käyttää myös rumpua, viestikortteja, hoitavia kristalleja sekä kukkatippoja. Hoitava sessio on holistista ihmiskuvaa tukeva ja vaikuttaa henkiselle, emotionaaliselle, ja fyysiselle tasolle sekä alitajuntaan, joten sieltä kumpuava informaatio on myös tärkeää käydä läpi loppukeskustelussa. Matkaevääksi saat myös harjoituksen/rituaalin oman Sydämesi tien tueksi.

Etäsessiossa sovimme yhteisen ajan, jolloin virittäydyt vastaanottamaan hoitoa. Lähetä ensin meilitse hieman tietoa vaiheestasi ja siitä toivotko sessiota johonkin tiettyyn teemaan. Tärkeää on, että sinulla on oma rauha ja oma turvallinen tila, jossa voit avautua hoidolle. Varaa itsellesi 10 minuuttia ennen ja jälkeen hoidon, jotta voit vain olla itsesi äärellä, valmistautua sessioon ja reflektoida lopuksi tapahtunutta. Session lopuksi voit vain antaa hoitavan energian integroitua ja halutessasi voit kirjoitella niitä asioita ylös, jotka tuntuivat erityisen merkityksellisiltä. Seuraavan päivän aikana lähetän sinulle meilitse hoitoraportin, jossa avaan hoidossa esiin nousseita asioita. Saat myös harjoituksen/rituaalin ja Hevonen oppaana ihmisyyten -kortin viestin tueksesi.

Sessio on mahdollista käydä myös videoitse, jolloin käymme alku- ja lopukeskustelun, kuten paikan päällä tapahtuvassa sessiossa.

Hevosen energia luo turvallisen tilan

Hoito nostaa pintaan käsiteltäviksi niitä asioita, joita olet valmis kohtaamaan. Mitään ei koskaan pakoteta tapahtumaan, vaan hevosen hoitava energia on luonteeltaan lempeästi avaavaa, kuuntelevaa ja kohtaavaa. Se ei koskaan koeta korjata mitään, vaan toimii mahdollistajana. Ennen kaikkea hoito vahvistaa yhteyttä itseesi ja omaan voimaasi. Hevoset eivät Horse Medicine -sessioissa myöskään koskaan joudu terapeuteiksi tahtomattaan, vaan kukin hevonen valitsee itse osallistuuko energiatyöskentelysessioon vai ei. Tämä on olennaisen tärkeää.

Session jälkeen on hyvä juoda runsaasti vettä, ja ottaa riittävästi aikaa vain olemiselle ja oman sisäisen maailman kuuntelulle. Monesti sessio voi avata tunnepuolta vahvastikin, joten senkin vuoksi on tärkeää rauhoittaa aika olemiselle ja itsen kuuntelulle. Mitä tahansa kysyttävää sinulla herää session jälkeen, oli se sitten täällä paikan päällä tai etänä, laita minulle viestiä.

Hoitavan energian välittäjinä toimivat pihapiirissämme asustavat viisaat hevosmentorimme Frida ja Elvis, sekä jo toiseen todellisuuteen siirtynyt rakas hevosopas Athena. Monesti myös ihmisen omat hevosystävät saattavat haluta osallistua energeettisesti. Joskus useampi hevonen kuulee kutsun osallistua, ja joskus joku tietty hevonen kokee tehtäväkseen olla tukemassa jotakin tiettyä ihmistä.

Horse Medicine -sessioiden hinnat (paikan päällä & videovälitteisesti):

111 € / 1 h

144 € / 1,5 h

Horse Medicine -sarjakortti / 1 h x 3 sessiota (käytä vuoden aikana):

299 €

Horse Medicine -etäsessioiden hinnat (sis. hoito & hoitoraportti meilitse):

88 €

Horse Medicine -sarjakortti / 1 h x 3 etäsessiota (käytä vuoden aikana):

244 €

Hinnat sis. alv 24 %.

Varaa oma Horse Medicine -sessiosi: peuransola@gmail.com / yhteydenottolomakkeella Kerro samalla hieman omasta tilanteestasi, jotta osaan arvioida, onko sessiolle jotakin estettä. Sessio ei sovi esimerkiksi silloin, jos käyt syöpähoidoissa.